Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

hinduistický chrám

  
Scroll to the top