Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Mantry tesané do kamene


Om mani padme húm - mantry tesané do kamene

V okolí buddhistických klášterů Ladakhu, okolo vesnic a nebo jen tak volně v krajině je možné spatřit modlitební zdi vyskládané z tisíců kamenů pokrytých vytesanými mantrami a mandalami. Tyto "mani kameny" jsou typickým prvkem tibetského buddhismu a proto je najdeme nejen v Tibetu, ale i v Nepálu, indickém Ladakhu nebo Kinnauru - v celé té obrovské oblasti Himálaje zasažené tibetským buddhismem.

A proč se jim říká "mani"? Je to díky mantře "Om mani padme húm", která na nich bývá vytesaná a patří mezi nejznámnější. Ale najdeme zde nejen ji. V Ladakhu jsou běžným motivem i modlitby ke zde velmi oblíbené bohyni Taře, případně to mohou být různé formy mandal. Existuje velké množství variací posvátných textů a obrazů božstev.

Z těchto kamenů jsou pak poskládány malé či velké hromady a zídky. Ty nejdelší pak mohou mít i jeden kilometr na délku. Jsou postaveny z kamenné sutě a štěrku a na povrchu jsou obloženy kameny s mantrami. Bývají také občas ozdobeny jačími nebo beraními rohy. Pokud se během své cesty poutníci ocitnou poblíž takové kamenné modlitební zdi, vždy ji obcházejí po směru hodinových ručiček tak, aby ji měli po pravé ruce. V tomto směru totiž proudí pozitivní energie.

Jednotlivé kameny vytesávají vesničané a pastevci a postupně skládají na sebe. Rytí těchto posvátných textů je jednou z forem meditace a uctívání bohů.

 

Scroll to the top