Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Na čem jezdí bohové?


Nandin je jízdním zvířetem boha Šivy

Indie je někdy nazývána zemí tisíce bohů. A opravdu - v hinduismu je těch bohů a bůžků velké množství. Pokud k nim připočteme i jejich ženské protějšky a zejména avatary (další vtělení boha na zemi), dostáváme velmi bohatý a rozvětvený panteon. Vyznat se v nich bývá obvykle problém, zvlášť při první návštěvě Indie.

Bohové bývají často symbolicky zobrazeni s různým množstvím rukou, tváří a v různých podobách. Jednou z možností, jak se v nich vyznat, je podle jejich jízdního zvířete - tzv. vahany.
Každý z vyšších hinduistických bohů má totiž svého nosiče, který může být buď z říše běžných zvířat nebo je mytologické povahy.
Jízdní zvíře Šivy je Nandin. Bývá zobrazovám a uctíván i samostatně.

Jízdní zvíře Šivy je Nandin. Bývá zobrazovám a uctíván i samostatně.
Tito vahanové bývají někdy uctíváni a zobrazováni jako zástupné symboly svých bohů. Tak například na  mnohých místech najdete sochy nebo obrazy býka Nandina spojeného se Šivou nebo jsou tu uctívány krysy symbolizující jízdní zvíře sloního boha Ganéši.

 

Hinduističtí bohové a jejich vahany

 • Šiva - býk Nandin
 • Višnu - pták Garuda
 • Saraswati - labuť nebo páv
 • Durga - tygr, lev
 • Ganéša - krysa
 • Lakšmí - sova nebo slon
 • Agni - beran
 • Brahma - labuť
 • Indra - slon
 • Kartikeja - páv
 • Ganga - krokodýl
 • Jama - buvol

Sloní bůh Ganéša jezdí na kryse.

Sloní bůh Ganéša je zobrazován s krysou. Na orlovi jménem Garuda létá Višnu.

Jízdním zvířetem (vahanou) Brahmy je labuť.

Jízdním zvířetem (vahanou) Brahmy je labuť.

Jízdním zvířetem (vahanou) Saraswati je také labuť.

Jízdním zvířetem (vahanou) Saraswati je je labuť.

Bůh ohně Agni jezdí na beranovi.

Bůh ohně Agni jezdí na beranovi.

Durgu poznáte podle tygra (lva).

Durgu poznáte podle tygra (lva).

Lakšmí je spojována se slonem, někdy se sovou.

Lakšmí je spojována se slonem, někdy se sovou.

Indra jezdí na bílém slonovi.

Indra jezdí na bílém slonovi.

Kartikeju poznáte podle páva.

Kartikeju poznáte podle páva.

Bůh smrti Jama jezdí na černém buvolu.

Bůh smrti Jama jezdí na černém buvolu.

Scroll to the top