Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

informatika

Potkal jsem učitele informatiky, co učí v programu starém 18 let — nutil žáky pamatovat si položky menu nazpaměť.
Vím, že by se to dalo dělat jinak

Předmět informační a komunikační technologie na základní škole  v sobě zahrnuje obrovské množství témat. Je to obor, který se  neustále vyvíjí a posunuje dál.

V dnešní době nestačí učit pouze textový editor a operační systém konkrétní verze. Patří sem spíše

  • práce s informacemi
  • zpracování dat
  • logika a algoritmy.

Také mobilní zařízení a využívání aplikací ve výuce, grafika, sociální sítě, prevence kyberšikany, kancelářské aplikace, cloud a spolupráce, tvorba multimédií

a mnohé další obory.

         

Stránky

Scroll to the top