Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Kurz - ICT ve výuce přírodopisuCílem kurzu je seznámit účastníky s možností využití internetových zdrojů a výpočetní techniky při výuce přírodopisu jak v běžné hodině tak i v projektové výuce. Mezipředmětové vztahy informatika – přírodopis mohou být využity pro podporu a motivaci žáků v botanice, zoologii, anatomii i v geologii. Součástí kurzujsou konkrétní ukázky prací žáků a návrhy projektů.

Obsah kurzu

  • Proč zapojit ICT do výuky přírodopisu?
  • Nové trendy, využití internetu jako zdroje informací a podpory výuky
  • práce s interaktivní tabulí a práce s obrázky a náčrty.
  • Projektová výuka v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy v návaznosti na probírané učivo včetně příkladů jednotlivých prací a didaktických pokynů k nim.
  • S tímto tématem úzce souvisí metodické pokyny v rámci Informačních a komunikačních technologií – časová dotace, doporučený SW, zdroje.
  • Představení SW jako doplňku učebnic s důrazem na volně dostupné zdroje (freeware) z oblasti zoologie, botaniky, geologie
  • e-learningové portály, zdroje na internetu, seznámení se s různými typy informačních zdrojů pro výuku přírodopisu na internetu, jako jsou např. www stránky, metazdroje a portály.
  • Interaktivní učebnice
Scroll to the top