Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Kurz - Tvorba formulářů, testů a online anketBěhem kurzu se účastnící se účastníci seznámí s možnostmi rychlé a efektivní tvorby formulářů a anket jednak v běžně používaných kancelářských aplikacích, ale také online.
Vytvořit anketu, kvíz nebo formulář k vyplnění je pak otázkou pouhých minut a zejména k tomu již není nutná znalosti programování.

Obsah kurzu

  • formuláře v textovém editoru (MS Word, OpenOffice Writer) – tvorba formuláře, typy polí, zpracování dat, sdílení a uzamčení formulářů, přidání pokynů pro vyplnění.
  • formuláře v tabulkovém kalkulátoru MS Excel nebo OpenOffice Calc
  • online tvorba formulářů za pomoci volně dostupných služeb
  • dotazníkový průzkum za pomocí Google formulářů
  • formulář jako test a jeho vyhodnocení
  • sdílení a publikování formulářů
  • další volně dostupné online služby
  • tvorba žákovských testů v prostředí LMS Moodle, jejich typy a možnosti vyhodnocení
  • průzkumy mínění a jiné online ankety
  • kvízy, formuláře a testy v aplikaci Hot Potatoes
Scroll to the top