Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Sociální sítě a síťová generaceOkamžitá komunikace, sociální sítě, online služby, mobilita. Tyto termíny, které se výrazně liší od pojetí využití počítače, na které je většina učitelů zvyklá. To, co bylo učitelům předkládáno před mnoha lety v rámci INDOŠe, už dávno neplatí a je překonáno.

Většina žáků je v současnosti zapojena v sociálních sítích a dalších internetových prostředích, které umožňují nové formy spolupráce a komunikace. Tato prostředí a metody ale i zásadně ovlivňují chování a hodnoty této nové “síťové generace” způsobem, na kterou tradiční pedagogika teprve hledá odpovědi.  

Na druhou stranu však již existují komunity zapojených učitelů, kteří si vyměňují zajímavé informace týkající se školy a výuky.

Je nutné se s těmito metodami komunikace, práce a zejména spolupráce seznámit. Toto je základní předpoklad pro pochopení myšlenkových a pracovních postupů nadcházející generace.

Sociální sítě a síťová generace

Cíle kurzu:

 1. představit podstatu “webu druhé generace”
 2. znát podstatu “síťové generace”, dokázat předejít hlavním střetům s lidmi této generace a naopak umět využít některých hodnot a principů
 3. znát princip a fungování nejběžnějších sociálních sítí v návaznosti na chování žáků a pedagogů
 4. vědět, jaká rizika hrozí v sociálních sítích a umět se jich vyvarovat
 5. poznat výhody sociálních sítí pro pedagogickou praxi a umět jich využít

Obsah kurzu:

 • stručná geneze internetu
 • síťová generace a jak ji vnímají žáci
 • web “staré” generace: jednosměrný tok informací, omezený přístup
 • web “nové” generace: spolutvorba, komunikace všech se vším, všeobecný přístup
 • Nové formy tvorby informací, získávání informací a učení se:
 • představení nástrojů: blogy, osobní čtečky zdrojů, RSS
 • hodnoty síťové generace: sebezaměření - otevřenost, aktivita, plochost, povrchnost
 • z nich odvozené chování a vnímání soukromí
 • sociální sítě a školství – představení, rizika, výhody a nevýhody
 • sociální sítě z hlediska učitele, žáka a školy
 • Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, setkání a sdílení
 • zajímaví učitelé na sociálních sítích a jejich přínos pro naši pedagogickou práci
 • nové formy sdílení: představení nástrojů: sdílení fotografií, videí, dokumentů, prezentací a jak sdílet cokoli s kýmkoli
Scroll to the top