Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Svět elektronických knihCílem vzdělávací akce je předat ucelené informace o hitu poslední doby - elektronických knihách. Čtení elektronických knih se stále více šíří jak mezi žáky, tak i mezi veřejností. Účastníci kurzu získají potřebné informace, zorientují se v nabídkách čtecích zařízení i v možnostech, kde elektronické knihy získat a jak s nimi pracovat.

  • Co je to elektronická kniha - výhody a nevýhody
  • Formáty elektronických knih, jejich otevřenost, uzavřenost, vzájemná převoditelnost
  • Správa elektronické knihovny v programu Calibre - import, export, převod knih, organizace knihovny, vyhledávání a čtení knih v prostředí programu
  • Kde získat elektronické knihy - volně dostupné knihy a jak je získat
  • Nejznámější české a zahraniční obchody s e-knihami
  • DRM a sociální DRM v e-knihách
  • Čtečky e-knih, jejich typy, výhody a nevýhody

Užitečné odkazy

Knihy ke stažení, obvykle zdarma

Nákup

Šedá zóna

Převody formátů e-knih

export z Webu

Českýslovník v Amazon Kindle

Recenze

Návody

české noviny a časopisy pro Kindle

Správa elektronické knihovny

Scroll to the top