Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Textový editor OpenOffice/LibreOffice I. Školení textového editoru LibreOffice bylo postaveno na zakázku pro jednu základní školu, která přechází na tento kancelářský balík. Je rozděleno na dvě části podle obtížnosti.

Obsah prvního kurzu je více obecný, předpokládá, že uživatelé nemají mnoho zkušeností s žádným kancelářským programem. Kurz je naplánován na 5 hodin.

Obsah kurzu

Úvod (stručně)

  • Co je to vlastně OpenOffice/LibreOffice, historie, vývoj
  • Rozdíly oproti MS Office a jiným kancelářským balíkům
  • Formáty dokumentů a jak správně uložit dokument, aby ho i jiní mohli zobrazit

Seznámení s prostředím

Panely nástrojů, zobrazení, skrytí, popis prostředí

Dokument a šablona

jak vytvořit šablonu dokumentu pro opakované použití

Písmo

řez, velikost, barva...

Odstavec

zarovnání, odsazení, předsazení (stručně)

Styly nadpisů (stručně)

jak správně a efektivně používat styly nadpisů pro úpravu dokumentu

Odrážky a číslování

jednoduchý seznam, osnova

Obrázky

jak vložit obrázek do dokumentu, formát obrázku, obtékání textem

Tabulky

úprava tabulky v textu, sloupce, řádky

Tisk

náhled před tiskem, úprava strany

Cvičení

  • dopis (práce s textem a odstavci)
  • jídelníček (seznamy, vkládání obrázků)
  • rozvrh hodin (tabulky a jejich úprava)
  • řád učebny (práce se styly nadpisů)
Scroll to the top