Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Kurzy

Každé dva roky zahodím zhruba polovinu mých příprav do výuky a tvořím nové

Poznal jsem totiž, že vzdělávání a sebevzdělávání je nekončící proces.

Zejména v informatice a v technologiích.

V učitelské praxi i na kurzech řeším

  • co a jak učit
  • jak využívat technologie v běžné výuce

Tyto nápady, tipy a zkušenosti pro výuku informatiky se snažím předat ve svých kurzech.

         

Stránky

Scroll to the top