Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

Lingam


lingam

Na zájezdech se mě klienti často ptali na lingam. Je to jeden z nepřehlédnutelných symbolů Indie. Lingam, linga, šivling. Má mnoho podob, ale je nezaměnitelný. Jedná se  o falický symbol plodivé síly hinduistického boha Šivy. Někteří tvrdí, že znázorňuje mýtickou horu Méru. Jiní, že se jedná o symbol božské energie. Často bývá znázorňován společně s jóní - symbolem ženskosti a bohyně Šaktí.

lingam

Spojení lingam-jóni je uctíváno jako symbol duchovní jednoty muže a ženy na mnoha místech v Indii. Lingamem může být pečlivě otesaný kamenný blok v šivaistickém chrámu a stejně tak jen vztyčený kámen vhodného tvaru někde venku u cesty. Často bývá ozdoben květy a pravidelně omýván. Někdy bývá přítomna i soška Nandina - Šivova jízdního zvířete.

lingam

        lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

lingam

Scroll to the top