Ty brďo

 

nevím, čím to je,
ale vždycky skončíme v Indii...

(c) 2017 www.tybrdo.cz - Hodálovi

Indie

Informatika

Scroll to the top