21 věží, které vedou do největšího chrámu světa

Sri Ranganathaswamy, Srirangam
Dvacet jedna věží, sedm posvátných okrsků, ležící Višnu a chrámové město, co se měří v kilometrech. Tyhle data jsem měl předem.
Co jsem ale nečekal a na co mě knihy nepřipravily, byla směs pohodové atmosféry, náboženského vytržení a také úžasná architektura mnoha století.

Největší chrámový komplex světa leží v jižní Indii na ostrově Srirangam poblíž města Trichi. Řeka Kaveri zde vytvořila ostrov a chrám ležící v jeho centru zaujímá nepředstavitelnou plochu – celkem 63 hektarů. Můžete možná namítnout, že kambodžský Angkor Wat je větší, ale ten už není funkční, je to jen skanzen. Prvenství tedy patří skutečně Indii.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Tady to opravdu žije. Do chrámu Sri Ranganathaswamy míří davy poutníků a obřady tu probíhají několikrát denně.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Je to město se vším všudy

Chrám připomíná město ve městě. Najdete tu bazar, obytné domy, banku, jídelny a restaurace, dá se tu i ubytovat v několika jednoduchých noclehárnách. Lidé tu běžně žijí, klábosí na ulici a nakupují. To vše pod patronací chrámu.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Sedm úrovní k cíli

Celý tenhle obrovský prostor je rozdělený vysokými zdmi na sedm soustředných čtverců.

Mezi těmito sekcemi projdete celkem 21 branami, nad kterými se tyčí typické jihoindické chrámové věže, takzvané gopuram.

A ty věže, ty věže jsou prostě úžasné!

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Brány tu fungují jako skutečné předěly. Pokaždé, když projdete pod další zdobenou gopuram, ocitnete se v úplně jiném světě.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Do areálu vstoupí většina lidí východní branou. Ta je překvapivě nová, postavena byla až v roce 1987. Možná vás překvapí svojí výškou 67 metrů, ale co se týče detailů provedení, jsou ty starší gopuram přeci jen zajímavější. Hned za ní se ocitnete na barvité a živé ulici.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Každý další okruh směrem dovnitř je menší, významnější a duchovnější. Postupně tak mizí restaurace a obchody, přibývají svatyně.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Čtvrtá brána už vede do prostoru zasvěcenému jen duchovnu. Jsou tu malé svatyně, nádvoří, chodby a síně s mnoha sloupy a originální kamenickou výzdobou.

Ne, ještě nejste úplně uvnitř. Do úplného středu vám chybí tři okruhy a tři brány. Určitě se ale vyplatí v tomto malém bludišti chvíli pobýt a vše si v klidu prohlédnout.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Za prohlídku určitě stojí:

  • Sál tisíce sloupů – no, je jich ve skutečnosti jen 953 :-)
  • Sesharayar mandapam se sochami koní na sloupech – ti jsou skoro jako živí
  • Vyhlídka ze střechy na věže a hlavní svatyni – spočítejte, kolik jich je

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Takto popisují atmosféru jihoindických chrámů naši indologové:

Co všechno skrývají ve svých koridorech a síních chrámy jižní Indie! Blouznivou zmámenost, šero a dřímotu vedle vrcholů intelektu a plamene víry; strašlivou bídu těla i ducha, smrtelnou kajícnost vedle hostiny smyslů; šklebivé, primitivní, barbarsky zmalované modly vedle vrcholných realistických děl sochařského umění; skřek a píseň, světlo i tmu; výkřiky i mlčení, hrůzu a něhu, bláznovství i moudrost — propastnou protikladnost překlenutou ohromným gestem vývoje.

(Indie zblízka: Dušan Zbavitel, Erich Herold, Kamil Zvelebil)

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Ležící Višnu – pouze pro hinduisty

Srdcem celého komplexu Sri Ranganathaswamy, jak je také někdy tento chrám nazýván, je Višnuova svatyně. Patří mezi nejvýznamnější višnaistické chrámy Indie. Višnu je tu uctívaný ve své ležící podobě.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Bohužel hlavní svatyně je nehinduistům nepřístupná. Ale to vůbec nevadí.

V tak obrovském bludišti chodeb, nádvoří a věží je stále na co koukat. Vylezte třeba na střechu a rozhlédněte se po celém komplexu. Šríranga-vimána, kopule chrámu, pod kterou je hlavní božstvo, je z čistého zlata a svítí do daleka.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Na velikosti záleží

Ano, v jižní Indii určitě najdete i jiné velké chrámy. Třeba chrám bohyně Mínakší v Madurai, Tiruvannamalai nebo Natarádžův chrám v Chidambaram. Jenže každý z nich je trochu jiný a jinak zajímavý. I když vás v Sri Ranganathaswamy nepustí do hlavní svatyně, stojí návštěva za to.

Atmosféra je tu příjemná, architektura zajímavá, ubytování levné. A znovu musím napsat – ty věže, ty věže jsou prostě úžasné.

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Sri Ranganathaswamy, Srirangam

Tamilnadu dítě

Tento fascinující chrám je největší živý hinduistický komplex na světe. Celková plocha chrámového pozemku je 63 hektarů! Najdete tu 21 věží gopuram, 39 pavilonů a množství vodních nádrží.

Nachází se na ostrově uprostřed řeky Kaveri.

 

Tamilnadu

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce