Pobřežní chrámy v Mahabalipuramu

Mahabalipuram - reliéf sestoupení Gangy
Největší a hlavní město indického státu Tamil Nadu, dřívější Madras, nyní zvaný Čenai, za návštěvu nestojí. Smogu a zmatku velkoměsta však můžete uniknout celkem lehce. Nedaleko (na indické poměry, tedy jen 80 km) od Čenaje se nachází klidné a zajímavé místo Mahabalipuram. Mahabalipuram leží směrem na jih od Čenaje na Koromandelském pobřeží. Je známý svými chrámy, jeskyněmi a skalními reliéfy.

V 7.-9. století tu existovalo kvetoucí hlavní město vládnoucí dynastie Pallavů. Z jeho slavného přístavu vyplouvaly lodě do celé jihovýchodní Asie. Rozkvět obchodu sebou přinesl i nový architektonický styl. Právě v té době vznikly místní chrámy ve tvaru slavnostních vozů (tzv. rathy) a skalní reliéfy vytesané v obrovských žulových balvanech. Největší z reliéfů, zvaný také Sestoupení Gangy, má rozměry 42 x 14 m.

Mahabalipuram - sestoupení Gangy

Mahabalipuramu se také někdy říká muzeum pod širým nebem. Chrámy, balvany a zeleň se tu navzájem prostupují a tvoří velmi příjenou uvolněnou atmosféru.
Na mnohých místech využili dávní stavitelé přírodní útvary a celé chrámy vtesali do obrovských balvanů namísto, aby je stavěli od základů sami. Není divu, že se Mahabalipuram ocitl na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Mahabalipuram

Tradice tesání do kamene tu zůstala do dnešních dnů. Při procházce městem nebo pouti k chrámům narazíte na desítky kamenických dílen, kde je možné sledovat výrobu malých sošek, reliéfů, ale i několikametrových skulptur indických bohů.

Mahabalipuram

Sestoupení Gangy

Do doby panování Narasinhavarma se datuje vznik velkého reliéfu známého jako Ardžunovo pokání nebo také Sestoupení Gangy. Toto monumentální dílo pokrývá stěnu obrovského žulového balvanu a podle některých odborníků zobrazuje mýtus o sestoupení Gangy na zem. Jiní tvrdí, že jde o výjev ze slavného staroindického eposu Mahábhárata. Ve prospěch Gangy hovoří štěrbina ve skále, kterou stéká pramínek z malé nádrže nahoře zachycující dešťovou vodu. Množství jiných postav, zejména Ardžuny a boha Šivy odkazuje na Máhábharátu. Šiva zde obdaří Ardžunu schopností napnout kouzelný luk a tím získat ruku královské dcery. Avšak žádná z postav v reliéfu není dominantní. A tak se dnes můžeme jen dohadovat, jak to vlastně bylo.

Mahabalipuram - sestoupení Gangy

Tento reliéf není jedinou památkou. Najdeme zde přímo na pláží nádherný Pobřežní chrám zasvědcený Šivovi. Vše doplňuje pět monolitických chrámů koncipovaných jako obřadní vozy bohů — rathy. Tyto chrámy jsou známé podle jmen pěti Pánduovců. Právě ony se staly důležitým vývojovým stupněm v jihoindické chrámové architektuře.

Mahabalipuram - pobřežní chrám

Tsunami odkryla chrámy

Když v roce 2004 spláchla místní pobřeží vlna tsunami, znamenalo to pro mnoho místních lidí i památek skutečnou pohromu. Jednu pozitivní věc však tato přírodní katastrofa přinesla. Obrovská vlna spláchla z pobřeží velké množství písku a nedaleko od Mahabalipuramu odhalila zbytky jiných chrámů a staveb, o kterých neměli archeologobé do té doby tušení. Předpokládá se, že nalezené stavby patří ke takzvaným “sedmi pagodám” a spadají do období rozkvětu místního přístavu a hlavního města dynastie Pallavů.

Mahabalipuram

Praktické informace

  • Indové nasadili klasické vyděračské vstupné. To znamená 10 Rs pro místní a 250 Rs pro cizince. Nicméně toto vstupné se platí pouze k Pobřežnímu chrámu. Ostatní reliefy, chrámy a jeskyně si můžete prohlédnout volně. Nacházejí se totiž přímo v městě mezi zástavbou.
  • Pláž a koupání — připojuji větu z turistického průvodce, která snad objasní vše: Vesnice je jen pár metrů od vlastní pláže, severně od chrámu. Zde se také nachází místní záchody. (pro neznalé — indičtí rybáři konají svou potřebu přímo na pláži) Nečekejte proto nějakou super pláž, ale koupat se tu dá a mnoho indických i zahraničních turistů sem za tímto účelem jezdí.

Mahabalipuram - pobřežní chrám

Mahabalipuram - reliéf

jihoindické idli

Praktické informace

  • Indové nasadili klasické vyděračské vstupné. To znamená 10 Rs pro místní a 250 Rs pro cizince. Nicméně toto vstupné se platí pouze k Pobřežnímu chrámu. Ostatní reliefy, chrámy a jeskyně si můžete prohlédnout volně. Nacházejí se totiž přímo v městě mezi zástavbou.
  • Pláž a koupání — připojuji větu z turistického průvodce, která snad objasní vše: Vesnice je jen pár metrů od vlastní pláže, severně od chrámu. Zde se také nachází místní záchody. (pro neznalé — indičtí rybáři konají svou potřebu přímo na pláži) Nečekejte proto nějakou super pláž, ale koupat se tu dá a mnoho indických i zahraničních turistů sem za tímto účelem jezdí.
Tamilnadu

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce