Jak učit téma Informační systémy v nové informatice - třeba pomocí hvězdiček

Jak učit téma Informační systémy v nové informatice
Navrhni strukturu informačního systému ZOO nebo knihovny. Naprogramuj ji ve formátu PlantUML. Převeď do diagramu.

Tý jo, to zní složitě. Ale není, stačí jen počítat a psát hvězdičky.

Informační systémy kolem nás

Žádný podnik ani organizace nefungují ve vzduchoprázdnu. Něco řeší, nabízejí, vyrábějí. Jejich činnosti a vazby mezi nimi lze popsat v rámci informačních systémů. Nemůžu například přijít do knihovny, vzít si libovolnou knihu jen tak volně z hromady a odejít. V každé knihovně evidují čtenáře, knihy, výpůjčky. Vše zaznamenávají do svého systému.

A právě o takových systémech se nyní budeme bavit.

Vyber si téma, které je ti blízké. Může to být ZOO, autoservis, knihovna, školní jídelna, prodejna automobilů, půjčovna videoher nebo třeba zverimex…

Napiš vše, co tato organizace tvoří a řeší. Co by měl případně jejich informační systém zahrnovat a na co nesmíme zapomenout. 

Slova jsou data a mnoho slov je slovní mrak

K takovému soupisu pojmů se výborně hodí třeba aktivita slovní mraky. Vyzkoušejte pro ni online službu Mentimeter nebo Slido.

Návrh informačního systému

Máme volný soupis pojmů a nyní mu dáme řád. 

V rámci návrhu budeš řešit:

  • role uživatelů v systému,

  • funkce, které systém má,

  • činnosti a položky, které systém zahrnuje.

Uvědom si strukturu tohoto systému. Některé pojmy jsou nadřazené a jiné podřazené. Pracuj s těmito kategoriemi a podkategoriemi. Nezůstávej u 2 nejvyšších kategorií, ale jdi více do hloubky. Každou oblast proto rozepiš na více úrovní a vyznač případné vazby.

Domácí mazlíček je nadřazený kočce

Slova nadřazená a podřazená. Kategorie a podkategorie… Zjistil jsem, že někteří žáci s tím mají problém. Proto je opravdu důležité si takový návrh nakreslit předem a uvědomit si systém, na kterém je založený. 

Hotový náčrt systému pak obsahuje hlavní kategorie rozepsané v několika podúrovních.

Napříkald jedna skupina žáků si vybrala téma Restaurace:

Návrh informačního systému

Počítáme hvězdičky

Představte si například systém prodejny s domácími mazlíčky. Platí, že čím méně hvězdiček, tím vyšší kategorie. Logicky tedy pod-pod-kategorie Psi bude mít hvězdičky 3 a kokršpaněl 4. Následní Plazi mají 2 hvězdičky, protože jsou na stejné úrovni jako Savci. 

* Zvířata

** Savci

*** Psi

**** Kokršpaněl

*** Kočky

*** Morčata

** Plazi

Takto vypadal náš hvězdičkový návrh na tabuli:

úroveň pojmu označíme hvězdičkou

Hvězdičkujeme náš informační systém

Bezva, struktura a kategorie systému nám jsou jasné. Nyní tedy aplikujeme hvězdičky na položky našeho systému pěkně popořadě shora dolů. A aby vše fungovalo i v formátu PlantUML, stačí přidat úvodní a závěrečný příkaz:

@startmindmap

* kategorie našeho systému

** podkategorie

@endmindmap

Příklad kódu myšlenkové mapy

Dokážete z následujícího obrázku vyčíst strukturu systému?

Příklad kódu myšlenkové mapy v PlantUML

Uznejte, že to je něco, co zvládne v pohodě i žák 2. stupně základní školy.

Vizualizujeme

Máme myšlenku systému, máme strukturu systému. Teď si ho budeme vizualizovat a podíváme se, jak vypadá v podobě diagramu. Převedeme kód na grafický výstup. K tomu použijeme třeba online webovou službu https://www.planttext.com. Je zdarma a bez registrace. 

PlantUML

PlantUML je označení doménově specifického jazyka a patřičného překladače, které slouží k vytváření diagramů typu UML na základě zdrojového kódu ukládaného jako prostý text.

  1. Otevřete online službu https://www.planttext.com

  2. Vymažte vzorový příkaz v textovém poli. 

  3. Do textového pole vložte váš ohvězdičkovaný seznam včetně úvodního a závěrečného příkazu. 

  4. Stiskněte tlačítko Refresh (ALT+Enter)

  5. Získáte vizualizaci vašeho kódu v podobě myšlenkové mapy. 

  6. Obrázek si uložte. 

Import dat do PlantUML

A tady je výsledek:

návrh informačního systému školní knihovny

 

Proč to vůbec řešit?

Protože žáci potřebují chápat strukturu systémů kolem nás a vzájemné vazby jejich částí. 

Protože mnoha učitelům není jasné, jak naplnit očekávaný výstup inovovaného RVP v oboru informatika, konkrétně téma Informační systémy: 

Žák vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi.

(Obsah vzdělávacího oboru Informatika,
Informační systémy, 2. stupeň, I-9-3-01)

Vidíte, a přitom stačilo použít selský rozum a nakreslit několik hvězdiček. Že jsme se u toho jen tak mimochodem dozvěděli o struktuře informačního systému, nadřazených a podřazených kategoriích, větvení a systémech?

Paráda!

Nová informatika - informační systémy

PlantUML editor