Pozor na vodu v prášku aneb ověřujeme informace. Lekce Mediální výchovy s prvky CLILu

Toto je hoax
Ne všechny informace publikované v internetu jsou pravdivé. Mnohé z nich jsou neúplné, zavádějící nebo přímo lživé. Podíváme se nyní na pár ukázkových příkladů.

In this activity we will…

Not all information published on the internet is true. A lot of it is incomplete, misleading or false. We will look at a few examples.

Keywords

 • hoax poplašná zpráva
 • misleading message klamavá zpráva
 • chain letter řetězový dopis
 • authentic autentický
 • true pravda
 • false lež
 • spam nevyžádaná pošta
 • spread šířit

Hoax

Hoax je poplašná, nebezpečná a zbytečná řetězová zpráva. Podívej se na ukázky nejbežnějších hoaxů uvedených na serveru http://hoax.cz. Diskutuj o nich se spolužáky. A nikdy, opravdu nikdy, podobné lživé informace sám nešiř.

Hoax is alarming, dangerous and useless chain message. Look at the examples of the most common hoaxes listed on the server http://hoax.cz. Discuss them with classmates. And never, ever do not spread false information.

Video k tématu

Activity 1

Lekce Mediální výchovy

Look at the picture. Is it authentic? Give reasons.

TRUE             FALSE

Activity 2

Pozor! Světová novinka. Přelomová technologie. Sušená voda konečně v prodeji!

Look at www presentation on http://www.buydehydratedwater.com.

 • Orient yourself on the server.
 • Study what is it about.
 • Answer the following questions:

Odpověz na následující otázky

 1. Působí na tebe uvedené www stránky profesionálně vytvořené”
 2. Jsou zde informace prezentovány jako důvěryhodné?
 3. Věříš prezentované přelomové technologii? Existuje sušená voda?

Activity 3

Nedávno mi někdo na sociální síti sdílel VELMI DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ.

Dihydrogen Monoxide je známým jedem, jehož rozšíření je alarmující. Nenechme se manipulovat potravinářskými řetězci, nenechme se pomalu trávit jedy. Varujte také své přátele před nebezpečnou látkou známou také jako “dihydridooxygen” (viz přiložený obrázek molekulární struktury jedu).

Sdílejte dále v sociálních sítích nebo pošlete přátelům emaiem.

Lekce Mediální výchovy

Welcome to the web site for the Dihydrogen Monoxide Research Division (DMRD), currently located in Newark, Delaware. The controversy surrounding dihydrogen monoxide has never been more widely debated, and the goal of this site is to provide an unbiased data clearinghouse and a forum for public discussion. (source: http://www.dhmo.org)

 • Je uvedený text pravdivý?
 • Is the text true?
 • Splňuje kritéria pro Hoax?
 • Does it meet the criteria for Hoax?
 • Sdílel bys podobné varování svým přátelům na sociálních sítích?
 • Would you share a similar warning to your friends on social networks?

Activity 4

Lekce Mediální výchovy

Světovými i českými médii proběhla zpráva, že v Indii spolkl had opilce, který usnul u silnice. Emotivní článek byl doplněn fotografií a videem. Video má více než 7 milionů shlédnutí.
Dokaž, že se jedná o hoax.

Stručně sepiš, jak jsi při ověření informací postupoval.

Lekce Mediální výchovy

Activity 5

Sultan, 31, who is from Turkey, measures a staggering, record breaking 2m 51cm.

TRUE             FALSE

Řešení a nápověda

 • dehydratovaná voda = voda bez vody, nezní to divně? :-)
 • zkontroluj si, co skutečně znamená “Dihydrogen Monoxide” :-)
 • Zpráva o hadu a opilci je skutečně hoax.
 • Informace o muži jménem Sultan a jeho výšce pochází z Guinessovy knihy rekordů. Je ověřená a pravdivá.

Useful programs, resources and a few tips for you…

 • Před přeposíláním různých varování se vždy ujisti, jestli se nejedná o hoax.
 • Obvykle pomůže dotaz do vyhledávače typu hoax + část textu zprávy. Server Hoax.cz obsahuje příklady těch nejběžnějších hoaxů.
 • Nikdy nepřeposílej řetězové dopisy.
 • Ověřuj si všechny informace z minimálně jednoho dalšího zdroje.
 • Přemýšlej, než něco bezmyšlenkovitě okopíruješ a použiješ ve své práci.