Kashmir as it was - F. Younghusband

Kashmir as it was
Sir Francis Younghusband (1863–1942) byl důstojníkem britské armády, cestovatelem a spisovatelem. Jako voják, špeh a dobrodruh strávil mnoho času v kašmírském údolí, které se stalo jeho základnou pro mnohé výpravy do oblasti Ladakhu, Balučistánu, Hanzy a Karakoramu vůbec. Jeho Kniha Kashmir as it was je jedním z nejlepších zdrojů informací o Kašmíru začátku 20. století, o jeho historii, památkách a lidech.

Pokud hledáte podrobné informace o Kašmíru, na tištěné průvodce se příliš nespoléhejte. Ve všech edicích typu Lonely Planet či Rough Guides vymizela většina kapitol ihned poté, co propukly ozbrojené konflikty.

Kniha je zároveň smutnou vzpomínkou na to, jak Kašmír vypadal na začátku 20. století. To, co Younghusband popisuje jako “idylickou krajinu” poblíž Šrínagaru s loukami, lesem plným himalájských cedrů a zátok řeky Džihlam, už dávno neexistuje. V jedné kapitole si autor stěžuje, že se svými 200 tisíci obyvateli Šrínagar už není to, co býval.

Kashmir as it was

Současný stav, kdy město pohltilo velkou část okolních vesnic a jezero Dal je obklopeno zástavbou a silnicemi plnými smradlavých aut, by se mu jistě zamlouval mnohem méně. Pro něj byla stále ještě cesta do Nišat Bagh a Šalimar Bagh výletem daleko za město ke skoro opuštěným starým mughalským zahradám.

Nicméně jeho popis výprav po údolí a kašmírské přírody během všech čtyřech ročních období stojí za přečtení. Místa jako Naranag, Gulmarg, Pahalgam, jezero Gangabal nebo údolí Lidar byly cílem jeho loveckých a rybářských výprav nebo jen běžných návštěv. V době psaní knihy měl za sebou Younghusband již 21 let pobytu v Kašmíru. Proto jsou jeho komentáře zasvědcené a trefné.

Velkou část věnuje popisu kašmírských výrobků jako jsou šály, koberce nebo paper-mache. Vše dokládá čísly a ekonomickými zprávami, které za těch 100 let sice ztratily mnoho ze své aktuálnosti, ale jako obraz Kašmíru pod vládou maharádži Pratapa Singha jsou nenahraditelné.

Závěrečná část knihy je věnována historii Kašmíru. Younghusband pečlivě popisuje boje o moc mezi jednotlivými dynastiemi, vládu afghánských dobyvatelů i indických Mughalů.

Proto kniha “Kashmir as it was” stojí za přečtení, zvláště, pokud se budete do údolí vracet a nespokojíte se s 2-3 stranami popsanými v průvodci.

Dal Lake Šrinagar

Kupte si ji v až v Indii

V České republice není možné knihu sehnat. Ve Šrinagaru je běžně k dostání ve většině knihkupectví za 295 Rs. Případně hledejte v Dilli v knihkupectvích na ulici Jampath.

Jammu a Kašmír

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce