Kašmírské zahrady Pari Mahal a Chashma Shahi

Chashma Shahi
Jezero Dal v kašmírském údolí je obklopeno mnoha zahradami založenými vládci z mughalské dynastie. Některé jsou známé a často navštěvované. Jiné se nacházejí dál od břehu, ale určitě stojí za to.
Výhled z nich na jezero je úchvatný. Člověk si může představovat, jak to zde vypadalo, když se v nich procházel Šáhdžahán a jiní vládcové Indie.

Pari Mahal

Jedna z nich je výjimečná svým umístěním. Nachází se totiž vysoko nade dnem údolí — na úbočí hřebene Zebanwan. Je to Pari Mahal neboli palác víl.

Původně v těchto místech stával buddhistický klášter. V polovině sedmnáctého století tu založil zahrady a astrologickou školu nejstrarší syn mughalského vládce Šáhdžahána — Dára Šikóh. Dára byl naprosto odlišné povahy od svého mladšího bratra a pozdějšího vládce Indie Aurangzéba.

Měl sklony k mysticismu a byl otevřený i jiným náboženským vyznáním, studoval hinduistické nauky a sám dokonce přeložil posvátné texty hinduismu — Upanišády do perštiny.

Zahrada Pari Mahal v Kašmíru

Zahrady Pari Mahal založil pro svého duchovního učitele Mulla Shaha, sufijského mystika. Sám princ si zahrady zřejmě dlouho neužil. V roce 1657, když jeho otec Šáhdžahán onemocněl, nastal bratrovražedný boj o nástupnictví. Dára podleh, pokusil se uprchnout do Persie, byl však zrazen, navrácen zpět do Delhi a popraven.

Zahrada Pari Mahal v Kašmíru

Zahrada Pari Mahal v Kašmíru

Pari Mahal se liší od ostatních zahrad. Jednak jsou umístěny vysoko nad údolím a také jimi jako jedinými neprotéká voda ústředním kanálem. Ale vodní prvek tu nechybí. Na většině ze šesti teras je bazén nebo fontána, do kterých byla voda přiváděna podzemním potrubím.

Z vlastní výzdoby tu mnoho nezůstalo, ale v poslední době byla zahrada renovována, byly obnoveny některé zdi a omítky.

Určitě však stojí za návštěvu. Zatímco většina turistů míří do známějších a lépe dosažitelných zahrad Nišat Bagh a Šalimar Bagh, sem moc lidí nezavítá. Ale místní klid a hlavně výhled na kašmírské údolí stojí za to. 

No a protože v Kašmíru nikde nechybí vojáci, i zde bylo na jedné z teras postaveno kulometné hnízdo, odkud indická armáda kontroluje velkou část údolí pod sebou.

Zahrada Pari Mahal v Kašmíru

  Zahrada Pari Mahal v Kašmíru

Chashma Shahi

Chashma Shahi, neboli Královský pramen, je nejmenší ze všech mughalských zahrad. Své jméno získala podle pramene vody, který se nachází na nejvyšší terase. Byla založena místním guvernérem Ali Mardanem Khanem v letech 1632-1633. Původně se zde nacházely dva pavilony, do dnešní doby se však zachoval jen jeden z nich na dolní terase nad pramenem.

Svým rozložením se tato zahrada neliší od jiných kašmírských zahrad. Vždy jde o variaci na tradiční perský vzor. Původní perské zahrady zakládané na rovině bývají rozděleny vodními kanály a fontánami do čtyřech částí, kdy hlavní vodní prvek byl umístěn vždy ve středu.

V místních mughalských zahradách, které jsou vždy stupňovité, prochází vodní kanál středem zahrady a padá po jednotlivých terasách dolů směrem k jezeru. Chasma Shahi má terasy tři. Protože zahrada leží na prudkém svahu, vedou na první terasu celkem prudké schody uzavřené branou.  

Chashma Shahi V Kašmíru

Praktické informace

  • Chasna Shahi leží asi 1 km od hlavní silnice vedoucí po břehu jezera. Pokud pojedete z centra města směrem na Nišat Bagh, nechejte se vysadit na označené odbočce. Poblíž je také Botanická zahrada nebo golfové hřiště.
  • K Pari Mahalu vede  od Chasma Shahi prudce do kopce klikatá úzká cesta.
  • Vstupné do zahrad je přibližne 15 Rs (asi 6 Kč)
  • U Pari Mahalu není žádné občerstvení, pokud půjdete pěšky, počítejte minimálně 1 hod na cestu. 
Srinagar trh na vodě

Praktické informace

  • Chasna Shahi leží asi 1 km od hlavní silnice vedoucí po břehu jezera. Pokud pojedete z centra města směrem na Nišat Bagh, nechejte se vysadit na označené odbočce. Poblíž je také Botanická zahrada nebo golfové hřiště.
  • K Pari Mahalu vede  od Chasma Shahi prudce do kopce klikatá úzká cesta.
  • Vstupné do zahrad je přibližne 15 Rs (asi 6 Kč)
  • U Pari Mahalu není žádné občerstvení, pokud půjdete pěšky, počítejte minimálně 1 hod na cestu. 
Jammu a Kašmír

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce