elektřina

Bez proudu - ve spleti indického vedení se ztratí i místní elektrikáři Pavel Hodál 29. 10. 2012
Indická přenosová soustava je beznadějně zastaralá a nikdy pořádně nefungovala. Je považována za nespolehlivou a údajně se v ní ztrácí více než 27 % vyrobené energie.
Tento proud mizí v kolabujícím vedení nebo je ukraden cestou mezi výrobou a spotřebitelem. Pokud kdokoli potřebuje rozsvítit žárovku, jako nejsnazší řešení se ukazuje jednoduše přehodit drát přes nejbližší vedení vysokého napětí a přivést takto proud ke svému obchodu, stánku nebo domu.