vektorová grafika

Meandr sem, meandr tam Pavel Hodál 21. 3. 2013
Mojí původní učitelskou aprobací je zeměpis společně s přírodopisem a geologií. Snažím se tedy zapojovat do projektů, na kterých pracujeme v informatice, témata z těchto dvou oborů. V tomto cvičení jsme se podívali na problém regulace říčních toků. Využili jsme aktuální mapy.cz a k nim jako srovnání historické vojenské mapování.
Kde je naše škola? - tvorba ,mapy při výuce vektorové grafiky Pavel Hodál 25. 9. 2012
Pokud žáci zvládnou základy práce ve vektorovém editoru (vkládání a úprava vlastností tvarů, tvarování a kreslení vlastních křivek a seskupení a rozdělení), je čas na vlastní projekt. Tentokrát jsme zvolili téma mapa okolí mého bydliště.

Vektorové tvary - výstupy z hodin ICT

Kreslení vektorových tvarů je velmi vděčná činnost. Kdysi dávno jsem v kroužku grafiky kreslil s několika žáky v Zoner Callistu. Myslím, že kluky to bavilo.
Pak jsme přešli na program Inkscape. Přeci jen je to freeware a ukládá do univerzálního formátu svg. Obrovskou výhodou takového kreslení je to, že po krátkém zaučení a seznámení se s funkcemi programu je schopen v podstatě každý něco nakreslit.
Číst více