Co dál s online výukou a digitálními nástroji z pohledu učitele

Co dál s online výukou a digitálními nástroji z pohledu učitele
Všichni jsme nedávno prošli mimořádnou situací a skokově zavedli online výuku. Zatímco někteří teprve registrovali první učitelské účty v G Suite, my už se dívali do budoucnosti.
Pojďte se zamyslet nad tím, co ze vzdálené výuky můžeme používat i v běžném v životě školy a hlavně - co dál s online výukou. Tentokrát z pohledu učitele.

S podporou Grow With Google vznikla série krátkých videonávodů. Inspiraci v nich našli správci ICT, ředitelé, učitelé, studenti i rodiče. Podpořili jsme stovky učitelů a zavedli služby Google a kompletní G Suite pro vzdělávání na mnoha školách. Jenže tím by to skončit nemělo. 

Tři týdny debaty

Shodli jsme se, že online výuka a obecně digitální technologie by měly pokračovat i v běžném provozu školy. 

Následující video a text je výsledkem dlouhodobé debaty a komunitní práce Google User GroupGoogle Edu Group Brno. Vedla k ujasnění si, jaké výhody a nevýhody má online výuka a co dál s našimi digitálními nástroj. 

Práce na celém projektu trvala tři týdny. Nechtěli jsme řešit barvy ikonek a nastavení služeb, k tomu už existovaly jiné návody. Dívali jsme se do budoucna a tvořili doporučení, která by měla být nadčasová a univerzální. Bez ohledu na použitou platformu. 

2 hodiny natáčení

Tři týdny debaty jsme koncentrovali do krátkého scénáře, ze kterého vznikla série čtyř 5minutových videí. Jenže — nikdo z nás netušil, jaká dřina je natočit a hlavně namluvit bez přeřeknutí kvalitní video. Těch pár minut následujícího videa jsme točili dvě hodiny. 

5 minut koncentrovaných myšlenek

Pohled učitele na to, co dál s online výukou a digitálními nástroji. 

Je logické, že ne vše se do videa vešlo. Také některým z vás vyhovuje spíše psaný text než videoforma. Proto tu máme rozšířený přepis poznámek k tématu. 

Pojďte se s námi nyní inspirovat, jak to co, jsme se v onlinu naučili, můžeme používat i v běžné výuce a v životě školy. 

Tentokrát z pohledu učitele. 

Proč do toho vůbec jít? 

Online výuka a digitální nástroje v životě školy a učitele mají smysl.

 • Online nebo kombinovaná výuka vám i vašim žákům ušetří čas a energii. Možná to nebude hned, ale výhledově určitě ano.

Stejně tak, jako se nechceme vracet k břidlicovým tabulkám, za chvíli si možná nebudeme umět představit život bez online výuky.

Využití digitálních nástrojů

Digitální nástroje bývají zmiňovány zejména jako prostředek výuky žáků. Jenže to není vše. Zahrnují 3 naprosto odlišné oblasti, ale jedno mají společné — vše lze realizovat online.

 • Digitální nástroje pro výuku.

 • Digitální nástroje pro komunikaci a spolupráci v rámci školy.

 • Digitální nástroje pro sebevzdělávání učitele. 

Stanovme si cíle

Ještě, než se do toho bezhlavě vrhnete:

 • Stanovte si vzdělávací cíle, kterých chcete dosáhnout.

 • Nedělejte online výuku jen pro online výuku. V prvé řadě by měla plnit svůj cíl a být efektivní.

 • Analyzujte, co vše je možné převést do digitální podoby. To co funguje v prezenční výuce, nemusí fungovat v onlinu a naopak. To, co funguje online, nemusí fungovat v prezenční výuce.

 • Hledejte, co nelze do online za žádných podmínek převést. Určitě něco takového je.

Krok za krokem

Jděte na to postupně, nezahlťte se technologiemi.

 • Digitální kompetence lze rozvíjet i v jiných předmětech než jen informatika. ICT je součástí tematického plánu i vašeho předmětu. Ať už učíte češtinu nebo zeměpis.

 • Integrujte e-learning do vašeho tematického plánu ještě před začátkem školního roku.

 • Online nástroji můžete podpořit svoji prezenční výuku. Ať už se jedná o jedno téma z mnoha a nebo celý roční kurz. 

 • Učte klasicky a prezenčně. Ale využijte k tomu digitální metody práce. Můžete třeba jen sdílet dokumenty s materiály. Nemusíte rovnou stavět kurzy v Classroom. 

 • Neučte v online výuce stejně jako v té prezenční. Přemýšlejte např. o projektové formě napříč třídami, obory, školami apod.

Sebevzdělávání je nutné

Průběžně se vzdělávejte v použití digitálních nástrojů. Bez toho to dlouhodobě nebude fungovat. 

 • Existuje velké množství zdrojů a učitelských komunit, kde se můžete dozvědět mnoho nového. 

 • Existuje také mnoho profesních skupin na Facebooku nebo na Twitteru. Jsou plné zajímavých aktivit. 

 • Přihlaste se do některého MOOC

 • Nezapomínejte na kurzy v rámci DVPP

 • Sdílení dobré digitální praxe může být online ale i offline. Sdílejte a pomáhejte si ve sborovně a v rámci svých metodických kabinetů.

Prohoďme si role

Přemýšlejte nad možnou úpravou své role. Učitel může být žákem a žák učitelem.

 • Ptejte se svých žáků, co oni sami umí, učte se i vy od nich. Inspiruje se navzájem.

 • Nechte žáky převzít kontrolu nad výukou.

Rovný a spravedlivý přístup

Online výuka zajišťuje rovný a spravedlivý přístup ke vzdělávání prostřednictvím technologií. 

Ale zároveň nás může svádět k odosobnění výuky, mizí tu denní kontakt s žákem. Nezapomínejte proto na personalizaci výuky.

 • Zajímejte se o své žáky také online.

 • Buďte v online výuce spravedliví.

 • Když naplníte svoji Google Classroom kurzy a množstvím materiálů, umožníte tak diferenciaci výuky podle potřeb žáka. 

  • Žák získá více materiálů a podnětů. 

  • Zároveň poskytnete podporu pro slabší v rámci procvičování.

  • Kurz v Classroom může být nekonečná zásobárna zajímavých rozšiřujících úloh. 

 • Výhodou je i možnost připojit se k online materiálům (třeba v Google Classroom) kdykoliv a odkudkoliv. Když bude některé dítě nemocné, vemte ho do hodiny vzdáleně, třeba přes Meet.

Během hodiny

 • Vtáhněte žáky do výuky pomocí online aktivit. Baví je a budou se do vašich hodin těšit.

 • Přesuňte drill na doma s pomocí online aplikaci a kvízů. 

 • Kurzy v Classroom mohou sloužit jako žákovské portfolio — po 4 letech si žák odnese kompletní sbírku svých prací.

 • Google Classroom je úžasný způsob, jak žákům zadat dobrovolné úkoly a také dlouhodobé projekty.

Přemýšlejte o nových způsobech komunikace

 • Online porady, online třídní schůzky.

 • E-mail, chat, Meet, streamování výuky.

 • Plánování akcí — třeba společný Kalendář.

Závěrem

Více informací o vzdělávání na dálku najdete na https://www.growwithgoogle.cz/proskoly. Nebo si přímo stáhněte informační materiál Vzdělávání s Grow with Google o celém projektu.

Na obsahu se podíleli: 

Další díly seriálu

Učitelem to teprve začíná. Připravuji další díly seriálu. Tentokrát z pohledu 

 • ředitele školy,

 • rodiče,

 • a studenta.