Kteří z vás jsou volové? Jak na soutěže s Quizlet

Quizlet - pozice jednotlivých týmů
Ne, nenadávám vám. Ani mým žákům. A přesto tato otázka padla v hodině přírodopisu a nikdo se nezlobil.
Mí jazykově poučení žáci totiž ví, že anglický výraz Oxen znamená „volové“ a že to v angličtině není nadávka.
Řešili jsme totiž kvízy pomocí Quizlet a všechny to bavilo. „Oxen“ byl název jednoho z týmů, který nám služba Quizlet automaticky přidělila.

Co je to Quizlet a jak jej používat

Quizlet je online služba, která umožňuje vytvářet sady kartiček (flashcards) a následné procvičování na nich napsaných termínů, pojmů nebo dokonce obrázků. Umí procvičování, testy i jednoduché didaktické hry.

Nedokážu si bez něj svoji učitelskou praxi skoro vůbec představit. Využívám jej velmi často pro nácvik slovní zásoby v cizím jazyce nebo třeba na poznávačku živočichů v přírodopisu.

Quizlet - procvičování slovní zásoby

Quizlet běží online, je k dispozici bezplatně a k jeho používání nepotřebujete žádný specializovaný program. Na dotykových zařízeních vám však práci může ulehčit mobilní aplikace. Není však nutná. Běžně kartičky cvičíme přímo v prohlížeči.

Quizlet - poznávačka obojživelníků

Skupinové soutěže neboli Quizlet Live

Kde se tu tedy vzali ti volové? Quizlet exceluje při individuální práci s kartičkami, ale i jeho soutěžní a týmový mód má co nabídnout. Jednotlivé týmy automaticky pojmenovává po různých zvířatech — Camels, Bears, nebo třeba Oxen — již výše zmínění volové.

Quizlet - práce v týmu

Pro týmovou práci nebo soutěž týmů se jeví praktičtější a intuitivnější než populární Kahoot!. Umožňuje totiž náhodné seskupení účastníků do týmů a umí je i promíchat. Soutěžní potenciál je tak výrazně větší a hodiny se soutěží v Quizlet mají vždy vyšší náboj a „šťávu“ než v Kahoot!.

Soutěž funguje na principu hry Bingo. Žákům se na monitoru nebo na displeji dotykového zařízení objeví otázka vaší vytvořené sady a možné odpovědi. V tom je právě výhoda skupinové práce s Quizlet Live.

Jelikož hráči pracují v týmech, ale každý se samostatnými zařízeními v ruce, není jisté, že správnou odpověď mají zrovna oni sami. Musejí číst otázky, hledat správné odpovědi a při tom riskují, že nesprávně vyznačenou odpovědí vrátí hodnocení celého týmu na nulu a tím znovu na začátek startovní pozice.

Quizlet - na mobilu

Z pohledu učitele vypadá Quizlet Live během hry jinak. Ten, který startuje celou hru, vidí na svém monitoru pokrok jednotlivých týmů. A pokud promítne přehledné osy týmů na projekční plátno, získá celá hra silně soutěžní a dynamický charakter. Zejména pokud některý z týmů skočí téměř z cíle opět na začátek.

Quizlet - pozice jednotlivých týmů během hry

Možné varianty hry a jejich výhody

Pokud necháte žáky rozptýlené po třídě a každého se svým dotykovým zařízením zvlášť, je celá hra více dynamická a soutěžní. Nemohou totiž spolu komunikovat. Hrají sice za celý tým, ale odpovídají jen podle svých skutečných znalostí. Častěji se stane, že někdo udělá chybu a tím vrátí celou svoji skupinu na startovní pozici.

Naopak pokud si hráči stejného týmu sednou pohromadě, je hra klidnější. Mohou komunikovat, radit si a porovnávat varianty odpovědí, které se zobrazují na jejich displeji. Ještě jednou připomínám, že hráči sice vidí stejnou otázku, ale odpovědi mají různé a správnou odpověď má jen jeden z nich. Proto práce ve skupině podporuje spíše komunikaci, týmovou práci a společné učení.

Quizlet - kód pro vstup do hry

Jak soutěžit v Quizlet Live

 1. vytvořte sadu otázek v Quizlet
 2. ve webovém rozhraní služby zvolte Quizlet Live a nastartujte hru
 3. promítněte žákům adresu https://quizlet.live a číselný kód vaší hry, který zadají pro přihlášení
 4. v dalším kroku žáci zadají své jméno pro snadnou identifikaci
 5. učitel pak spustí hru a Quizlet Live automaticky vygeneruje týmy z přihlášených hráčů
 6. učitel spustí sérii otázek
 7. žáci vidí na svém zařízení otázku a možné odpovědi
 8. učitel promítá přehled týmů a jejich body
 9. který tým získá jako první 12 bodů, vyhrává
 10. po skončení je možné hru opakovat, promíchat žáky v týmech a pokud máte více otázek v databázi, hrát nové hry bez opakovaného přihlašování stále dokola.

Quizlet - v soutěžním režimu funguje jako Bingo

Omezení a pravidla

 • Potřebujete nejméně 6 účastníku. S menším počtem soutěž nespustíte.
 • Dvanáct — to je minimální počet otázek v jednom kvízu. S menším počtem Quizlet Live nezaložíte. Představte si, že hrajete klasické Bingo.
 • V každé soutěži je maximálně 12 otázek. Ale pokud máte otázek více, je to dobře! Do první soutěže se vygeneruje 12 náhodně a a pak v dalších kolech se otázky obmění z vaší databáze příslušného kvízu.

Quizlet - na mobilu  

Srovnání týmového režimu v soutěžích online služeb Kahoot! a Quizlet

 

Kahoot!

Quizlet

 

 

 

Adresa pro učitele - tvůrce

https://getkahoot.com

https://quizlet.com

Adresa pro žáky – účastníky týmové hry

https://kahoot.it

https://quizlet.live

Název týmového módu

Team vs Team

Quizlet Live

Cena

zdarma

zdarma

Minimální počet otázek

12

Minimální počet hráčů

2 týmy, počet hráčů není omezen

6

Možnost zvolit si jméno týmu

ANO

NE

Možnost zadat jména hráčů

ANO

ANO

Možnost náhodně promíchat členy týmů

NE

ANO

Tým může použít více zařízení pro odpovědi (PC, mobil, tablet)

 • Jeden tým používá pouze jedno zařízení

 • Každý člen týmu může používat své zařízení.

 • Hraje za sebe a zároveň za tým.

Princip hry

Kvízové otázky

BINGO

 

 

Průběh hry – zapojení učitele

 • Učitel posunuje jednotlivé otázky a určuje tak tempo hry.

 • Hru nelze pustit automaticky. Otázky je nutné přepínat ručně.

 

 

 • Hra běží bez zásahu učitele.

Při chybné odpovědi ztráta všech bodů

NE

ANO

Možnost zpětné vazby učitele žákům po každé otázce

ANO

NE

Zvukový doprovod hry

ANO

NE

 

 

 

Klady

 

 

 • Počet otázek do hry není omezen

 • hráči s více vlastními zařízeními se sdruží do týmů

 • delší nepřetržitá hra bez zásahu učitele

 • vyšší prvek napětí a dynamiky hry

Zápory

 • Jeden tým používá pouze jedno zařízení

 • Omezení na 12 otázek jedné hře

Přehled ke stažení ve formátu PDF

Závěrečné zhodnocení

Kahoot! i Quizlet mají své nesporné výhody i nevýhody pro nácvik a testování. Kahoot! exceluje v množství otázek a v originálním soutěžním módu.

Naopak Quizlet je silnější v postupném procvičování. Jeho nesporná výhoda je pak v dynamickém soutěžním režimu Quizlet Live, který umožní, na rozdíl od Kahoot!, zapojit více žáků na rozdílných zařízeních a spojit je do týmů. Vzhledem k práci s chybou učí důrazu na správnost odpovědí na úkor rychlosti.

Pokud vás a vaše žáky Kahoot! již omrzel, dejte šanci Quizlet a Quizlet Live. Stojí to za to.

Další zajímavé odkazy

Quizlet - konec hry

Příloha Velikost
srovnani_quizlet-kahoot_soutezni_rezim.pdf 228.03 KB