Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme
Zásadně neučím žáky pracovat v PowerPointu. Učím je vytvářet prezentace a ještě přesněji řečeno – učím je prezentovat. Možná to sám neumím dokonale, ale poznám špatnou prezentaci. Zejména, když musím v rámci referátů a skupinových prací shlédnout desítky žákovských výstupů. Pak často, dlouze a těžce trpím. PowerPoint je pouhý nástroj, který používáme na jednu malou a nevýznamnou část tvorby našeho vystoupení – totiž k tvorbě prezentace. Většinu času a úsilí bychom měli věnovat tomu podstatnějšímu, přemýšlení o stavbě našeho sdělení.
 1. Co je vlastně cílem mého vystoupení? Naučit? Prodat? Ukázat? Přesvědčit?
 2. Jak mé vystoupení strukturovat, aby nenudilo?
 3. Jak udržím pozornost posluchačů?
 4. Stihnu v časovém limitu splnit můj plánovaný cíl definovaný v bodu 1?

Stejně jako u stavby domu nepovažujeme za nejdůležitější kladivo a míchačku, ale spíše architektonický návrh, vzhled budovy a to, jak se v ní bude bydlet, tak u prezentace neřešíme, v čem ji vyrobíme. PowerPoint je pouhý nástroj. Nezáleží na něm.

V rámci projektů a při komunikaci s okolím dostanu občas pokyn typu: „Pošli mi PowerPoint, Word, Excel.„ V tu chvíli se mi chce křičet, že nic takového neexistuje. Máme tu prezentace, textové dokumenty a tabulkové kalkulátory. Proto ještě jednou a důrazně: „PowerPoint je pouhý nástroj.“

Podívejme se, jak vypadal první snímek prezentace, kterou jsem musel bohužel nedávno shlédnout.

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Co mi na něm vadí? Jedná se o úvodní snímek. Naprosto mě nenavnadil na prezentované téma. Obsahuje příliš mnoho informací. Text je psán drobným písmem, které je nečitelné z větší dálky. Při marné snaze jej rozluštit jsem přestal vnímat přednášejícího.  Ale jednalo se o žákovskou práci a  popsané nedostatky se snadno odstraní a špatné návyky odnaučí.

Mnohem horší situace byla při studiu na vysoké škole. Takto vypadala prezentace učitele na Pedagogické fakultě, který se nás mimo jiné snažil naučit, jak učit.

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Víte, co jsme byli schopni vyčíst ze vzdálenosti druhé řady lavic učebny? Toto:

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Po takovýchto negativních zkušenostech považuji za nejdůležitější naučit žáky, jak prezentovat a ne to, jak klikat na ikonky v PowerPointu. Pro výuku proto používáme kombinaci programů MS Office PowerPoint 2003, LibreOffice Prezentace, Google Prezentace, Prezi a mnohé další.

Zásady pro prezentování

 • Prezentace není podstatná. Důležitý je přednášející. Prezentace mu slouží jako podpůrný nástroj. Důležité je, co říkáte a jak to říkáte. Prezentace vám v tom pomáhá.
 • Jednotlivé snímky obsahují jen hlavní údaje s cílem doplnit a zvý­raznit přednášený text.
 • Údaje na snímcích musí být jednoduché, přehledné, účelně sestavené a sro­zumitelné.
 • Platí pravidlo 1 snímek = 1 myšlenka.
 • Složitější tématiku je lépe rozdělit do několika snímků.
 • Nepoužívejte složitá souvětí. Heslovitý text zaujme více. Potřebnou slovní omáčku si připravte předem a povídejte ji naživo.
 • Nenuťte posluchače číst. Když začnou sledovat váš text namísto vás, ztrácíte jejich pozornost.
 • Použijte více obrázků namísto dlouhého  textu. Ale text si zapište do poznámek, naučte se jej, komentujte jím prezentovaný obrázek.
 • Jeden přehledný graf nebo obrázek je mnohem lepší než dlouhatánský odstavec.
 • Nikdy nečtěte svoji prezentaci. Mluvte k lidem. Nemluvte k monitoru. Neotáčejte se k lidem zády.
 • Vaše vystoupení má svůj úvod, hlavní část a závěrečné shrnutí. Nezapomeňte na to.

Jak tvořit prezentaci

 • V úvodním snímku uveďte téma příspěvku.
 • Odlište se vizuálně od ostatních. Použijte zajímavé obrázky a fonty.
 • Dodržujte jednotný styl typu a řezu písma. Nestřídejte bezdůvodně barvy, fonty, velikosti.
 • Velikost písma je nutno volit s ohledem na vzdálenost, ze které bude čteno. Nebojte se velkého písma. Velikost 50 bodů pro nadpis není přehnaná. Uvědomte si, že vy vytvoříte prezentaci na vzdálenost 1 metru k monitoru, prezentovat ale budete ve třídě, která je mnohem delší. Velikost písma běžného textu  volte tak, aby bylo čitelné i ze zadní řady – klidně 2630 bodů.
 • V nadpisech se lépe lépe čte bezpatkový font.
 • Z velikosti písma  plyne i maximální počet řádků  (5 + nadpis)
 • Text má mít nejvíce 57 slov na řádek. Vyvarujte se dlouhých komplikovaných souvětí. Odstavec zkopírovaný z Wikipedie není prezentace.
 • Barva textu by měla být kontrastní k barvě pozadí
 • Tabulka nemá mít více než 4 sloupce a 5 řádků.
 • Nepoužívejte zbytečné efekty a animace! Myslím tím takové ty rotace textu, přechody, tleskání, bubnování, nálet jednotlivých písmenek a podobně.
 • Text by se neměl objevit na snímku naráz, ale po jednotlivých větách, blocích.

V čem tvořit

Mimochodem, všimli jste si, že stále ještě neřešíme ikonky v PowerPointu?! Prezentace vytvářejte v programu, který vám vyhovuje. Nabídka je široká.

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Z klasických desktopových programů můžete využít

 • placený MS Office PowerPoint různých verzí
 • LibreOffice nebo OpenOffice Prezentace, které jsou k dispozici zdarma
 • Keynote na vašem OS X a iOS 

Online fungují výborně například

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme  

Pro inspiraci

Jak to dělají profíci? Nechte se inspirovat jednoduchostí u Apple.

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

https://youtu.be/MnrJzXM7a6o

Pro kontrast – takto vypadá prezentace v podání Bila Gatese. Která se vám zdá přehlednější?

Prezentuji, prezentuješ, prezentujeme

Nedávno jsem se také díval na způsob prezentování Daniela France. Podívejte se na následující video a všímejte si, jak je postavená jeho prezentace, co vše obsahuje. Mnohem důležitější spíše je, co neobsahuje.

Zajímavé tipy pro prezentace můžete najít i v práci Jeanne Trojan — Američanky žijící v ČR. Zaujal mě už její titul „Executive Presentation Trainer and Coach“ Koukněte se, jak staví prezentace ona sama.

Nepřeberným zdrojem inspirace mohou být i prezentace jednotlivých mluvčích v http://www.ted.com.

Kde vzít obrazové podklady

Pohodlnější než Google Obrázky se mi jeví služba http://compfight.com/

Jak prezentovat

Běžným problémem bývá rozdílné formátování prezentací vytvořených v jednom programu a prezentované v jiném. Bohužel MS Office PowerPoint i LibreOffice Prezentace jsou často naprosto nekompatibilní. Také chybějící fonty mohou v rozdílných operačních systémech natropit spoustu neplechy.

Řešením může být export do formátu PDF nebo použití vhodné online služby (např. Google Prezentace), kdy máme jistotu, že práce bude vypadat přesně tak, jak ji autor zamýšlel.  

Kde sdílet

Sli­de­Share je web, na který můžete nahrát své pre­zen­tace k veřejnému sdílení. Základní verze je zcela zdarma. Nemusíte přímo publikovat vlastní tvorbu, ale najdete zde množství inspirujících prezentací.

Závěrem

Jak nemá vypadat prezentace

Sedm tipů na působivé prezentace

Někdy je však obsah tak zajímavý a přínosný, že nějaké ty nedostatky rádi přehlédneme.

Než vůbec začnete s prezentací

 1. Jaký cíl má moje prezentace? 

 2. Pro koho je má prezentace?

 3. Jak toho cíle dosáhnu?

  1. Jak prezentaci začnu? 

  2. Jak upoutám pozornost posluchačů?

  3. Jaká výzva zazní na konec?

 4. Kolik listů moje prezentace má?

 5. Jak bude dlouhá?

 6. Kde a kdy se bude má prezentace odehrávat?

 7. Jak budu pracovat, komunikovat s posluchači?

 8. Jaké problémy mohou mít tvoji posluchači? Jak je vyřešíš?