Přežili jsme Líbímseti.cz, přežijeme i Facebook (TikTok)

Přežili jsme Líbímseti.cz, přežijeme i Facebook (TikTok)
Nedávno jsem si při procházení filtrů na školním firewallu všiml starých pravidel pro blokování Facebooku na školní síti. To mě přivedlo k otázce, jestli to má ještě vůbec smysl. K tomu vyšel zajímavý průzkum „České děti v kybersvětě“ na téma sociální sítě mezi českou mládeží.

Prezentované výsledky se mi nějak nezdály. Tak jsme si udělali průzkum vlastní. Odpovědělo mi v něm 1560 žáků.Nezpochybňuji tvrdá data z výzkumné zprávy Univerzity Palackého v Olomouci. Přeci jen, měla 27 000 respondentů, tedy řádově víc než já. Jen nás společně s několika jinými učiteli zarazilo, že zastoupení Facebooku neodpovídalo tomu, co běžně vídáme přímo ve škole.

Jak je to možné?

Moje sociální bublina učitelů a jejich žáci

Vše odstartoval tento obrázek známého publicisty a komentátora sociálních sítí Daniela Dočekala.

Využití sociálních sítí projekt e-bezpečí

Odtud byl už jen malý krok k vytvoření vlastní ankety a k pokusu o ověření výsledků. Když už tady ty socsítě máme, proč je nevyužít, že? Právě díky nim se podařilo neuvěřitelné. Během jednoho a půl týdne se odkaz na formulář rozšířil mezi českými učiteli a celkem jsem získal 1560 odpovědí od různých žáků a škol napříč celou Českou republikou.

Využití sociálních sítí mezi českými žáky – výsledky průzkumu

 • Celkem odpovědělo 1560 žáků

 • Počet zapojených škol není známý. V anketě jsem to nezjišťoval. Podle reakcí na sociálních sítích to odhaduji na 15-20. Vím určitě, že byly zastoupeny školy 1. a 2. stupně i střední školy.

 • Nezjišťoval jsem věkovou strukturu žáků. Byla to chyba. Netušil jsem, že se průzkum stane tak populární a zapojí se do něj tolik škol. Původně jsme to chtěli realizovat jen v omezeném kruhu známých učitelů, ale pak se toho chytli i ostatní. I v tom je vidět síla zejména českého Twitteru.

 • Jak vše dopadlo se můžete podívat v grafech Google Formulářů.

Způsob komunikace

Na otázku „Jaký je tvůj HLAVNÍ způsob elektronické komunikace s okolím?“ odpověděli žáci v tomto pořadí.

 1. Facebook Messenger (55,8 %)

 2. WhatsApp (17,2 %)

 3. SMS/MMS (11,2 %)

Z odpovědí jasně vyplynulo, že nejrozšířenější komunikační platforma u žáků a je jednoznačně Facebook Messenger. V anketě pro něj hlasovalo celkem 55,8 % žáků.

Kterou komunikační platformu využíváš nejvíc?

Všechny ostatní komunikační platformy (Viber, e-mail, …) mají menší jednotky procent a dvojce Facebook Messenger a WhatsApp v součtu 73 % (obojí patřící Facebooku) je nechala těžce za sebou.

Využití sociálních sítí

Nejdříve tedy výsledková listina – podle toho, zda je žáci používají „velmi často“ nebo jen „často“.

 1. YouTube

 2. SMS/MMS

 3. FB Messenger

 4. e-mail

 5. Instagram

 6. Facebook

 7. WhatsApp

 8. Snapchat

 9. TikTok

 10. Pinterest

 11. Twich

 12. Twitter

 13. Viber

 14. Skype

 15. Tellonym

Jenže, je takový žebříček skutečně vypovídající?

Žáci mají účet na Facebooku zejména kvůli komunikaci a ne primárně kvůli sdílení. Obsah už nevytváří. Všimněte si, že v naší anketě odpovědělo více žáků, že Facebook znají, ale nepoužívají (523 odpovědí), případně používají občas (412) než že jej aktivně využívají (350 odpovědí).

Výsledky ankety na téma využití sociálních sítí

 • Aktivně a často používám (23 %)

 • Mám účet a občas používám (27 %)

 • Mám účet, ale nepoužívám (15 %)

 • Znám, ale vůbec nepoužívám (34 %)

 • Neznám (2 %)

Možná právě tím si vysvětluji rozpor mezi oficiálními výsledky průzkumu “České děti v kybersvětě”. Tam hned na 2. místě za YouTube kraluje Facebook. To je však poněkud v rozporu s realitou, kterou pozorujeme ve škole.

Oproti tomu k Instagramu se hlásí 853 žáků jako k hlavnímu a aktivně využívanému. Tedy dvojnásobek Facebooku.

Stejně jako v oficiální anketě i u nás zvítězila služba YouTube. Znamená to ale, že žáci mají vytvořený profil? Aktivně tvoří a publikují videa? Aktivně komentují? Nebo dokonce streamují a jsou Youtubeři? Nebo jen sledují videa ostatních? Tyto dva způsoby využití mi připadají dost rozdílné a určitě bychom mezi nimi měli rozlišovat. Možná právě proto mám problém s výsledky projektu e-bezpečí.

Pokud se tedy na výsledky podíváme touto optikou a zároveň vyloučíme standardní komunikační kanály (SMS, Messenger, …), zvítězil jasně třetí v pořadí a to Instagram. V absolutním pořadí jsou výsledky následující:

Aktivně a často používám

 1. Instagram (853)

 2. Facebook (350)

 3. TikTok (207)

 4. Twich (150)

 5. Twitter (147)

 6. Pinterest (114)

 7. Tellonym (28)

Proč už neřeším Facebook na školní síti?

Protože o něj už není zájem. Bývaly doby, kdy žáci v hodinách informatiky jako první věc u PC okamžitě otevřeli prohlížeč a šli na stránky Facebooku. Téměř všichni. Bylo to jako lavina. Měli jej otevřený při práci, komunikovali na něm, sdíleli…

Jenže to je dávno pryč. Účet mají, ale nepoužívají jej. Nesdílí, nenavštěvují profily. A když se ptám čerstvě nastupujících páťáků, tak o Facebooku ani neuvažují. Později si jej možná pořídí, ale spíš v souvislosti s Facebook Messengerem. Žijí už na jiných sociálních sítích.

Jenže já pořád na firewallu Facebook blokuji (víceméně neúspěšně). Mám záznamy z logů. A ty vykazují jasně klesající trend.

K podobné situaci už došlo o jednu žákovskou generaci dříve

Možná si ještě někteří pamatujete vlnu popularity služby Líbímseti.cz. Tam byl průběh stejný. Obrovský zájem žáků, kritika ze strany dospělých, učitelé to řešili ve sborovnách a na poradách. Prostě katastrofa, mnohde to zakazovali přímo ve školním řádu.

A dnes po to všem neštěkne ani pes. Já tehdy žákům Líbímseti.cz ukazoval, sám využíval, vysvětloval zásady, stanovoval pravidla. Nestrkal jsem hlavu do písku. Po létech jsem jednu takovou žákyni potkal. Dnes jí je 25+ let a s úsměvem jsme si o éře Líbímseti popovídali.

A co s TikTokem

Na výše uvedená data a hlavně na Líbímseti.cz jsem si vzpomněl, když jsem viděl tyto tweety:

#tiktok v Česku masivně používají děti ve věku 13 +/- 2. Nejsledovanější český účet, Ondy Mikula měl v dubnu 1 400 000 sledujících, v říjnu už 2 000 000. Dubnová čísla viz https://t.co/bOxRTAMQKL a brzy dorazí aktualizace. #CIF19

— Daniel Dočekal (@Medvidekpu) October 15, 2019

 

Mají vaše děti TikTok? #CIF19 pic.twitter.com/Aa4pCr4GYu

— Filip Rožánek (@rozanek) October 15, 2019

Můžeme sociální sítě kritizovat, můžeme je zbožňovat i upozorňovat na jejich rizika. Ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat.

Jako učitel to nechci ignorovat, nechci problém zlehčovat. Jen v tom vidím jasný závěr – nezakazovat, vysvětlovat, učit, vychovávat. Zákazy nic nevyřeší.

Tím se vracím k titulku tohoto článku. Přežili jsme Líbímseti.sz, přežijeme i Facebook (a určitě i TikTok).

A na závěr ještě zdroje dat

 1. České děti v kybersvěte – výzkumná zpráva projektu

 2. Projekt E-Bezpečí

 3. Data sesbíraná pomocí formuláře nadšenými českými učiteli a jejich žáky v období 9. -18. 10. 2019. Díky vám všem.