Retro článek z roku 2013 - historie školního webu

Retro článek z roku 2013 - historie školního webu
Z archivu jsem vyhrabal čtyři roky starý článek. Píšu v něm, jak se během let vyvíjel náš školní web od jednoduché čmáranice a pár statických stránek až k pokročilému redakčnímu systému.
Vzhledem k tomu, že spouštíme úplně novou verzi školního webu, hodí se malý exkurz do jeho historie.

Verze první

Na podzim roku 2001 nebyla naše škola ještě připojena k internetu a pojem webové stránky nikomu nic neříkal. Škola si zaregistrovala svoji první doménu zsbakalovo.cz relativně pozdě a debata o tom, co na ní poběží, neexistovala.

Protože ze školy připojené později přes vytáčenou linku 64b modemem se web postavit příliš nedal, vznikala první webová prezentace na koleně. Přesněji řečeno na kolejích MU, kam jsem docházel pracovat na kódu a grafice. Neměl jsem tehdy v kabinetě ani počítač. Koupil jsem si za vlastní peníze výbornou knihu “Základy HTML”. Grafika vznikla v GIMPU metodou pokus - omyl.

Retro článek z roku 2013 - historie školního webu

Nikdo tu pořádně netušil, co na web dát a co nedat. V úplně první verzi nebylo skoro nic. Jen telefonní číslo, pár slov o škole a jednoduchý kalendář akcí. Aktualizace probíhala tak, že jsem texty nosil na disketách na koleje MU a tam posílal do webu. Ve škole ale webovky nikdo nekontroloval a vlastně je ani neviděl. S limitem 20 min vytáčeného připojení k internetu na týden se toho ani víc udělat nemohlo. Přesně tolik jsem totiž dostal povoleno od pana ředitele. Během roku 2002 přibývaly rubriky a obsah se rozšiřoval.

Verze druhá

Se změnou vedení školy, pevným připojením k lince Telecomu a rozšířením počítačů na škole jsem začal pracovat na nové verzi webu. Tentokrát již s využitím PHP a kaskádových stylů. Papírovou učebnici jsem již nepotřeboval. Zato s kódem mi velmi pomáhal výborný https://www.jakpsatweb.cz.

PHP mě fascinovalo. Možnost načítat stránku do struktury webu od jinud a nemuset přepisovat celé menu neustále dokola byla úžasná :-)

S nově pořízeným digitálním fotoaparátem jsem také pobíhal po škole a pořizoval snímky do fotogalerie. Ta se generovala v jednoduchém prográmku a výsledný kód jsem nahrával na web.

Retro článek z roku 2013 - historie školního webu

V této verzi přibylo výrazně rubrik a i texty se tvořily promyšleněji. Dokonce jsme zaregistrovali novou doménu bakalka.cz a jeden rok byl veškerý provoz z zsbakalovo.cz směrován právě na tuto novou doménu.

Tato druhá verze běžela až do roku 2008. Tedy relativně dlouho. Každé pondělí jsem dostával plán akcí na následující týden nebo měsíc a ručně je zadával do webu. Představa, že by někdo jiný mohl upravovat html kód a přes FTP dávat obsah na web, byla nereálná. Stejně tak jsem dostával emailem i jídelníček z naší školní jídelny a aktualizoval jej.

Verze třetí

Obsahu a práce s ním neustále přibývalo a proto jsem se na podzim 2008 vrhl na redakční systémy.

Chvíli jsem koketovat s Wordpressem, pak Joomlou a na konec skončil u Drupalu. Připadalo mi, že má nejlepší podporu v ČR, debata kolem byla živá a hodně zapůsobily také články a kniha o Drupalu od Honzy Polzera. Prostě Drupal byl jasná volba.

Celý podzim jsem se snažil pochytit strukturu Drupalu a jeho filosofii. Web vznikal dost pomalu a těžce. Na Views jsem strávil spoustu hodin. Hlavně proto, že z knížek jsem měl načtenou verzi 5 a v reálu jsem pracoval s verzí 6.

Když byla hotová základní struktura, vzal jsem štafle a začal fotit mozaiku, kterou máme na průčelí školy. Snímky jsem poskládal do panoramatu a začal upravovat šablonu vzhledu pro Drupal. V barvách převládla školní oranžová a struktura i obsah webu jsme tu ve škole velmi pečlivě a dlouhodobě řešili.

Retro článek z roku 2013 - historie školního webu

Díky redakčnímu systému mohli všichni zaměstnanci školy vkládat články do aktualit. Také proto množství příspěvků utěšeně rostlo.

Na Drupalu 6 a tomto vzhledu běžela školní prezentace od podzimu 2008 do konce února 2013.

Verze čtvrtá a aktuální

Za těch čtyři a půl roku vzniklo více než 1 300 článků a aktualit. Se změnou providera se nabízel také upgrade na Drupal verze 7 a s tím související změna vzhledu, protože stará šablona existovala pouze pro starší verzi.

Z titulní strany jsem odstranil velké množství bloků, které sem za ty roky přibyly a činily hlavní stranu více a více nepřehlednou. Zvětšil jsem písmo, provzdušnil design, odstranil nadbytečné bloky a přitom snad zachoval původního ducha webu.

Retro článek z roku 2013 - historie školního webu

Pozn. Tento text původně vyšel v roce 2003 na https://www.bakalka.cz. V dalším pokračování článku se těšte na to, jak se stavěla současná bakalka.cz, jak probíhala spolupráce s textrařem, grafikem a programátorem.