Třídíme odpady - žákovský projekt, co se opravdu povedl

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka
Prý je to moc těžké, příliš obsáhlé, úkoly jsou komplikované, úroveň neodpovídá dovednostem žáka deváté třídy.
„Pane učiteli, to nemůžeme zvládnout!“ jsem slyšel několikrát.

A přece ten projekt podle nedávno publikovaného zadání dopadl výborně. Integruje práci s informacemi, vlastní tvorbu materiálů, grafiku, ekologickou výchovu a mnohé další.

Co bylo účelem práce

  • Zamyslet se nad problematikou třídění odpadů a emisí v ovzduší.
  • Pochopit data prezentovaná formou textu a zpracovat je.
  • Vyjádřit informace pomocí tabulky a grafu.
  • Naučit se tvořit infografiky.
  • Použít znalosti tvorby dokumentů a vytvořit typograficky správný a strukturovaný dokument.

Zadání

Vytvoř textový dokument, ve kterém zpracuješ odpovídající formou problematiku tříděného odpadu.

Tvá práce bude obsahovat

  1. textovou část
  2. grafy
  3. infografiku a obrázky
  4. závěrečné zhodnocení
  5. zdroje informací

Dokument bude hodnocen po obsahové i po formální stránce (styly nadpisů, záhlaví, zápatí, obsah dokumentu, číslování stran, typografická správnost).

A jak to dopadlo

Dopadlo to lépe, než jsem čekal. Většina prací byla na velmi dobré úrovni.

Takže si to shrňme. Moji žáci v polovině deváté třídy umí použít styly nadpisů, vytvořit strukturovaný text a vygenerovat obsah dokumentu.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Umí také přečíst vstupní data a správně je interpretovat. To důležité si vypsali do přehledné tabulky.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Na základě tabulky vytvořili graf. Nebavili jsme se o zpracování dat poprvé, takže použité typy grafů byly správně zvolené, nechyběly výstižné nadpisy, jednotky a legenda.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Ještě lepší vyjádření dat než grafem je infografikou. K jejich generování jsme použili výborné online služby (viz zadání)

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Součástí zadání bylo i vytvoření jednoduchého motivačního plakátu s úderným textem. Opět pomohly online služby. Jejich prostředí je sice v angličtině, ale jsou dostatečně intuitivní. A navíc zde použitá anglická terminologie žákům skutečně problémy nedělá.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Někteří žáci data pouze přepsali a vyjádřili infografikou, mnozí ale dokázali nad daty přemýšlet v souvislostech a hledali další širší vztahy.

 

V druhé části úkolu jsme pracovali nad daty z Českého statistického úřadu. Informací bylo velké množství. Někteří žáci zpracovali dodanou tabulku bez jakékoliv úpravy a vyjádřili ji poněkud nepřehlednými grafy. Jiní se nad problematikou zamysleli, vybrali si to podstatné a zhodnotili.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Co mě nadchlo, že skutečně dokázali z toho množství dat vyvodit vlastní rozumné závěry.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

A opět data vyjádřili grafem. Zdají se i vám dobře udělané?

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Bohužel závěr práce zvládli jen někteří z nich a bohužel mnozí si jej spletli se slohovou prací. Vyskytly se i termíny jako „práce se mi líbila“ nebo „Nejdřív se mi do toho nechtělo, ale pak jsem se do toho zabrala“.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

Uvést zdroje dat a použitých materiálů bylo podmínkou práce. Bohužel ne všichni je uvedli.

Třídíme odpady - jak dopadla pololetka

A jak to vidím já?

Dopadlo to lépe, než jsem čekal. Výše uvedené ukázky jsem víceméně náhodně vybral ze zhruba šedesáti žákovských výstupů. Někdo byl lepší v grafech, jiný zas v úpravě dokumentu. Obecně však všichni odevzdali dobře vypadající práci.

Čím se odevzdané práce lišily, byly komentáře, vlastní závěry a zhodnocení dat. Potěšilo mě, že mí žáci umí nad informacemi přemýšlet, data zjednodušit a definovat vlastní myšlenky.

Takže za mě dobrý.

A na závěr příklady hotových prací.

UKÁZKA 1

UKÁZKA 2

UKÁZKA 3