zeměpis

Kudy a jak do školy – společná práce v Mapách Google

Sdílený textový dokument moji žáci už dávno znají a tak je logicky trochu nudí. Nastal tedy čas vyzkoušet něco nového a originálního – a to konkrétně sdílené mapy a práci v nich.
Jenže ne všechny aktivity se povedou tak, jak je učitel plánuje. Máme hotovou mapu a dopadla jinak, než jsem chtěl. Což nemusí být nutně na závadu.
I učitel může pracovat s chybou. Podívejte se tedy zejména na závěrečné poučení z celé naší aktivity.
Číst více

Nové státy a členění Indie

Československo se rozdělilo v roce 1992. Od té doby je tu klid a občasné řeči o oddělení Moravy bereme všichni s nadhledem. Balkán se rozpadl v devadesátých letech a snad je už stabilní. Jinak to ale probíhá v nám vzdálené Indii. Nové státy tu vznikaly a neustále ještě vznikají. I když navenek vystupuje země pod jednotnou značkou ”Indie”, pod pokličkou to tu vře. Indie jako samostatný stát vznikla v roce 1947. Od té doby prošlo její vnitřní uspořádání mnoha změnami.
Číst více

Projektová výuka k aktuálnímu dění - Učíme se o Krymu

Tabulek, prezentací a dokumentů jsem s deváťáky za ty tři a půl roku už udělal dost. Upravovali jsme fotky, komunikovali, pracovali online, sdíleli a vyhledávali v internetu...

Přišel tedy čas na projekt, ve kterém bychom všechny získané dovednosti uplatnili v praxi. Jako téma práce jsem vybral aktuální dění na Ukrajině a jako formu pak skupinovou práci a sdílené dokumenty.
Číst více

Rychlé mapy - online aktivita do hodiny zeměpisu

V rámci integrace zeměpisu a informatiky rád kreslím s dětmi mapy. Samozřejmě, můžeme kreslit mapy dokonalé, složité, kartograficky přesné. Takové jsme kdysi také zkoušeli. Kreslili jsme do Google Earth a vytvářeli vlastní body a trasy v rámci mnohahodinových projektů. V poslední době se mi však více líbí jednoduché mapové náčrtky. Takové ty rychlovky na jednu hodinu nebo pár posledních minut před zvoněním.
Číst více

Meandr sem, meandr tam

Mojí původní učitelskou aprobací je zeměpis společně s přírodopisem a geologií. Snažím se tedy zapojovat do projektů, na kterých pracujeme v informatice, témata z těchto dvou oborů. V tomto cvičení jsme se podívali na problém regulace říčních toků. Využili jsme aktuální mapy.cz a k nim jako srovnání historické vojenské mapování.
Číst více